Avis Legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'assenyalen les següents dades: l'empresa titular de domini web és INSHOPSPOT , SL, d'ara endavant, "L'empresa", amb domicili a aquests efectes en Avda. Via Augusta, núm 15-25, CP 08174 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona), nombre de C.I.F. B66852369 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i amb correu electrònic de contacte info@inshopspot.com.

USUARIS

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'Usuari, que accepta els termes i condicions generals d'ús per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. Aquestes condicions s'exposen a continuació:

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d'ús de la pàgina web, regulen els termes d'accés i ús de "L'Empresa". El sol accés a l'ús de l'portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús. La posada a disposició i l'ús de l'portal s'entén sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d'ús de l'portal.

Les presents condicions generals d'ús de l'portal regulen l'accés i la utilització de l'portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer . No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús de l'portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d'ús de l'portal, ja que poden ser modificades.

 

​OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.

L'usuari s'obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L'usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L'usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l'ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L'usuari s'obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes a el portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el portal.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s'informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de "l'empresa", la qual manifesta que és titular de fitxers amb dades de caràcter personal degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de dades i que, en virtut del que estableix la LOPD, manifesta que ha obtingut aquestes dades de forma legal i complint les disposicions establertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L'encarregat del tractament de dades únicament i exclusivament accedirà i tractarà les dades contingudes en els fitxers d'acord amb les instruccions del responsable i únicament els utilitzarà o aplicarà per a realitzar, per compte del responsable, els serveis específicament contractats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

"L'empresa" és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets estan reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la empresa.

RESPONSABILITAT

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de l'servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a l'portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, a la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l'aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis de l'portal.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota la responsabilitat serà de l'tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

POLÍTICA DE COOKIES

L'empresa informa de la seva política de cookies, complint així amb el que preveu l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. El navegador de l'usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant el seu ordinador. Les cookies no contenen cap mena d'informació personal específica, i la majoria de les mateixes s'esborren del disc dur a l'acabar la sessió de navegador.

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

L'Usuari accepta expressament, per la utilització d'aquest portal, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d'aquestes dades o informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookiesen el vostre navegador pot no permetre-li l'ús ple de totes les funcionalitats del web. Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador.Sense el seu consentiment mitjançant l'activació de les cookies, no crearà un enllaç a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment de l'registre o la compra.​


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre l'empresa i Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Truca'ns

T: 935 571 002

Segueix-nos

  • Instagram - Círculo Blanco
  • facebook
  • YouTube - círculo blanco
  • Blanco Icono LinkedIn

08174 Sant Cugat del Vallés

© 2019 InShopSpot

Avda. Vía Augusta, 15-25

Tots els drets reservats

Truca'ns

T: 935 571 002